info@isinbizden.net

444 96 96

Çalışanlarınız istikrarlı mı?

İşten ayrılmaların sık yaşanma sebepleri ve işletmeye etkileri. Bunun önlenmesi için

Neler Yapılmalı?

Yapılan araştırmalar yeni dönemde ortalama bir iş yerinde çalışma süresinin 2 yılın altına indiğini gösteriyor. İş yerinden memnun olmayarak ayrılan çalışanların çok çeşitli sebepleri olsa da büyük resimde çıkış gerekçeleri birbiriyle benzerlik gösteriyor. İnsan kaynakları uygulamalarındaki aksaklıklar, yöneticiyle ilgili problemler ya da daha iyi koşullar çıkış gerekçelerinin en sık duyulan maddeleri olsa da kurum içi iletişim eksiklikleri, takdir ve ödüllendirmenin yapılamıyor oluşu diğer nedenler arasında yer alıyor. İş yerinizde çalışan tur ov er oranlarıyla ilgili aksiyon almayı planlıyorsanız sizin için en yaygın işten ayrılma nedenlerini bir araya getirdik.

Ücret yetersizliği

İş hayatında çalışanların büyük çoğunluğu aldığı ücretten memnun değildir. Yaptığı işe oranla aldığı ücretin düşük kaldığını düşünen çalışanlar uzun süreler bunu düşüne düşüne sonunda içlerindeki sıkıntıyı istifa dilekçesiyle bastırmayı tercih edebiliyor. (Burada da ücretlerin çok yüksek olduğu söylenemez editör arayışı olan özelden yazsın)

Gelişim fırsatlarının azlığı

Bulunduğu konumda, verilen görevlerde ve aldığı sorumluluklarda yeterli gelişmeyi göstermediğini ve iş yerinin kendisini sınırlandırdığını fark eden çalışan bir süre sonra düşük performans göstermeye başlayacaktır. Yapabileceğine inanmasına rağmen bulunduğu konumun sınırlayıcı niteliklerinden dolayı özelliklerini tam olarak gösteremediğine inanan çalışanlar istifa etmeyi tercih edebiliyor.

Sorumluluğu olmayan işleri üstlenmek

Kendi görevi olmayan işlerin sorumluluğunu almaya başlayan çalışan kendi görevi olan işlere yeteri kadar önem verememeye başlar. Birçok işi halletmeye çalışmasından dolayı bölünerek yeterli dikkati toplayamaz. Bir süre sonra bu kadar fazla sorumluluğun sadece kendisine yüklenmesinden dolayı şikayetçi olan çalışanlar işten ayrılmaya karar verebiliyor.

Takdir ve ödüllendirmenin olmaması

Elde ettiği başarıların sonucunda takdir edilen çalışan, yüksek motivasyonla üretken bir şekilde çalışma temposuna devam eder. Başarılarını desteklemesi ve yüreklendirmesi açısından çeşitli takdir yöntemleri geliştiren şirketlerin uygulamaları çalışanlara yetersiz gelmeye başlıyorsa çalışanlar iş değiştirmenin yollarını aramaya başlıyor.

Yoğun çalışma saatleri

Birçok çalışanın temel sorunu haline gelen çalışma saatleri günümüzde birtakım iyileştirmelere doğru gidiyor. Evde çalışma imkanları, sabah geç gelmeyi akşam erken çıkmayı sağlayan saat uygulamaları gibi çalışana kolaylık sağlayacak çalışmalar çalışan bağlılığını kuvvetlendirici nitelikte. Çok fazla çalışmanın verimliliğe ters orantı olduğunun kabul edildiği şu dönemde artık birçok şirket çalışanları için en rahat çalışma koşullarını ayarlamaya çalışıyor.

Bunların Önlenmesi İçin Neler Yapılmalı

Çalışan verimini etkileyen en önemli noktalardan biri ise çalışma şartlarıdır. Çalışanın kullandığı tüm aletler ve çalışma ortamı çalışanlardan alınan verimi etkileyecektir. İşletmelerin çalışanlara sağladıkları olanaklar ne kadar iyi ise verim de o kadar yüksek olacaktır. Bir işletme, çalışanlarına ne kadar eğlenceli ve rahat bir çalışma ortamı sunabilirse, onlardan alacağı verimi de o kadar arttırabilir. Bu ortamlar çalışanların işi aksatmasını değil, dikkatini toplamasını ve motivasyonunu arttırmasını sağlayacak ve doğrudan çalışan verimi üzerinde etkili olacaktır.

  • Bu gönderiyi paylaş