info@isinbizden.net

444 96 96

İnsan kaynaklarının ne derece önemli olduğunu biliyor musunuz?

İnsan Kaynakları Neden Önemli?

Günümüzde insan kaynakları en küçük şirketten en büyüğüne kadar önemini kanıtlamış bir departman olarak karşımıza çıkmaktadır.  Büyüyen işletmelerde organizasyonlarında büyüme sürecine girmesiyle İK departmanlarının varlığına daha çok ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.

Peki bu insan kaynakları neden önemlidir?

Şirket için de en üst pozisyondan en altta pozisyona kadar herkes kendi özelinde değerlidir. Yönetim ve personel arasındaki iletişimin kuvvetli olması motivasyonu arttıran en önemli öğedir. Kurum içi iletişiminin aktif ve temiz bir şekilde sağlanması, sorunların çözülmesi, gerekli duyuruların yapılmasında İK departmanı en önemli rol aracıdır. İşletmenini büyümesi ile gelişen yasal prosedürlerin takibi, çalışanların yanlış işlem yapmalarını önlemek gibi iş akışlarının düzenlenmesinde IK uzmanı önemli bir noktada yer alır. İnsan Kaynakları departmanı, işe alım konusunda uzman kişiler tarafından; işletmeninin istediği aranan niteliklerde bir çalışanı işe alma konusunda eğitimli, deneyimli ve yetkin olmalıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Şirket Başarısını Ne Kadar Etkiler?

İnsan kaynakları yönetimi şirket başarısının büyük bir bölümünü etkiler, çünkü kaynak yönetiminin merkezinde yer alır ve kaynak yönetimi olmadan istikrarlı bir başarı elde edilemez. İnsan kaynakları yönetimi doğru çalışanı işe alarak şirketin faaliyetlerini iyileştirir. Şirket çalışanlarını organize eder, kadrolaştırır, bölümlere ayırır ve şirketin performansını artırır. Çalışanların ihtiyaçlarını gidererek verimli bir iş ortamı sağlar ve bu da şirketin faaliyetlerini iyileştirir. İnsan kaynakları yönetimi doğru kişiyi işe aldığından şirket içerisindeki çalışan sirkülasyonu azalır. Bu da şirketin istikrarlı bir başarı elde etmesini mümkün kılar.

İnsan kaynakları yönetiminin önemine ayrıca aşağıdaki maddeleri de örnek verebiliriz;

 • İK, Sonuçlara Katkı Sağlar
 • İK, Bağlı Bir İş Gücünün Geliştirilmesine Yardımcı Olur
 • İK, Çalışanlarla Güçlü İlişkiler Kurar
 • İK, İşe Alım ve Çalışanların Yerleştirilmesini Sağlar
 • İK Şirketin Büyümesine Destek Olur

İnsan kaynakları nasıl olmalıdır?

 • Organizasyon becerisinin yüksek olması gerekir çünkü doğru organize olma işinin önemli bir parçasını oluşturur. Şirketin hedefleri doğrultusunda planlama ve organizasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlar.
 • Stratejik bir bakış açısına sahip olması gerekir. Bu stratejik düşünce sayesinde çalıştığı şirketi, yapılan işi, sektördeki zorlukları doğru bir şekilde analiz eder ve böylece şirket menfaatine en uygun yol haritasını çizer.
 • Aynı anda birden fazla işi yürütebilecek yetkinlikte olmalıdır. Çünkü bir işten diğerine geçiş yapılabilir, hızlı düşünmek ve çevik olmak İK sektörünün olmazsa olmazıdır.
 • Uzlaşma konusu önemlidir. Yapıcı ve yol gösteren bir tavra sahip olmalıdır. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi üst yönetimle çalışan arasında köprü kurmak önemli görevlerinden biridir.
 • Ve elbette iletişim yeteneği. İK çalışanları yöneticilerle ve diğer departmanlarla iletişim halindedir. Haliyle yüksek bir iletişim yeteneği gereklidir ki istenilen verimlilik sağlanabilsin.
 • Kriz yönetimi konusunda başarılı olmalıdır. İş hayatı her gün dinamiği değişen bir yapıdır. Kimi zaman sular sakinken kimi zaman dalgalı seyredebilir. Bu gibi durumlarda her zaman için kriz yönetimini iyi yapmak önemli bir durumdur.
 • Bu gönderiyi paylaş

Leave a Comment