info@isinbizden.net

444 96 96

İSİNBİZDEN.NET KULLANIM ŞARTLARI

İSİNBİZDEN.NET KULLANIM ŞARTLARI

isinbizden.net kullanım şartları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası” başlıklı metin ile bir bütün teşkil eder. Üye, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Şartları ile diğer metinleri dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size/kurumunuza uygun değilse isinbizden.net’i kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. İsinbizden.net, tek taraflı olarak, işbu Kullanım Şartları’nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.

isinbizden.net aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. isinbizden.net, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Üye’ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, isinbizden.net’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Bu nedenle isinbizden.net’i ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

ADAY ÜYELİĞİ

isinbizden.net bireysel üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri, çalışma bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti, fotoğrafı başta olmak üzere özgeçmişinde belirttiği bilgiler eleman arayan firmaların kullanımına sunmak, site üzerinde sunulan hizmetlerin yelpazesini genişletmek, ihtiyaç ve beklentileri belirleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. isinbizden.net üyelik işlemi sırasında alınan e-posta adresleri; yapılan yenilikleri, haber bültenlerini, kampanyaları duyurabilmek ve üyelerimiz ile iletişimi devam ettirebilmek açısından önem taşımaktadır. Üyelerimiz, isinbizden.net’in sunduğu bu bilgilendirmelerden yararlanmak istemedikleri takdirde ilgili seçeneği belirleyerek iptal edebilmektedir. isinbizden.net üyeleri kişisel bilgilerindeki değişiklikleri ayrıca üyelik bilgilerini güncelleyerek bildirebilmektedir.

İş arayanlardan hiçbir şekilde menfaat temin etmemektedir. İş arayan bir kişi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Üyelik sözleşmesini onaylayarak CV’sini oluşturabilir ve kendisi için uygun olan işlere başvurabilir. Ya da ücretsiz olarak kariyer danışmanıyla iletişime geçerek iş arama sürecinde destek talep edebilir.

Üyelerin kendi hazırladıkları özgeçmişleri, işverenler tarafından görüntülenebilmektedir. Hazırlanan özgeçmişler üyenin kendi seçimine göre aktif ya da pasif konumda İsinbizden.net’te saklanmaktadır. Üye, Üyelik Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Özgeçmiş bilgilerinin gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması; ayrımcılığa yol açması, 3. kişileri suça yönlendirmesi, ya da herhangi bir etnik grup, köken, dil, siyasi görüş, din gibi konularda propaganda içermesi kesinlikle yasaktır. Bu durum nedeniyle İsinbizden.net’in ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

Üyelerin özgeçmişlerinde iletişim bilgilerini paylaşmaları, 3. kişilerin de bu bilgileri görebilmesi anlamına gelip, söz konusu durumda İsinbizden.net’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelerin özgeçmiş bilgileri, üyelerin rızaları devam ettiği müddetçe ve yasaların izin verdiği ölçüde İsinbizden.net tarafından yayımlanabilecektir. Bu bilgilendirme, tüm durumlar için geçerli olup, her defasında bu duruma ilişkin bilgilendirme yapılmayacaktır.

İsinbizden.net’e kişisel bilgilerin temin edilmesi, bunların İsinbizden.net tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3.kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde İsinbizden.net’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pasif konumda olan üyelerin özgeçmişleri, işveren şirketlerce, İsinbizden.net özgeçmiş bankası aramalarında, hiçbir şekilde görüntülenememektedir. Sadece özgeçmiş sahibi üye kendi isteği doğrultusunda iş arayışına uygun ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından özgeçmiş görüntülenebilmektedir. Doğrudan firmaya gönderilen (örneğin: eposta, faks,vb. yollarla) özgeçmişler adayın sorumluluğundadır.

Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

isinbizden.net herkese açık bir sitedir. İlan yayınlayan firmanın adı ve iletişim bilgileri ilanlarda yayınlanır.

Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Şartları’nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, isinbizden.net’in önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler isinbizden.net’in mülkiyetindedir.

Adaylar için verilen hizmetler ücretsizdir. Aşağıdaki durumlarda, isinbizden.net Üye’nin siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından isinbizden.net’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için isinbizden.net’in Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

  • Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,
  • Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
  • Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,
  • Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,
  • Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,
  • Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,
  • Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen isinbizden.net’e bildirmeyi, isinbizden.net’in üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

İçeriklerin Kullanımına İlişkin Bilgilendirme

İşbu Sitede yer alan bütün ilanlar, yazılar, grafikler, istatistiki bilgiler ve resimler (‘Materyaller’) İsinbizden.net tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran İsinbizden.net’e aittir. Sitede yer alan Materyallerin İsinbizden.net’in yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.

Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran İsinbizden.net’e ait olup hiçbir surette İsinbizden.net’in yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site münhasıran İsinbizden.net’in kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya İsinbizden.net’in izni olmadan başka bir internet sitesinden İsinbizden.net’in sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

İsinbizden.net tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği İsinbizden.net’te olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve İsinbizden.net’in siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

İsinbizden.net eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar İsinbizden.net mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

İsinbizden.net’i kullanmanız esnasında bilgisayarınıza ‘Çerez (Cookie)’ adı verilen dosyalar yerleştirilebilir. Bu dosyalar zararlı değildir; sadece siteye verdiğiniz bilgileri kullanarak isteklerinize daha uygun bir site oluşturulmasına imkan sağlamak için kullanılmaktadır. Konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için sitede paylaşılan ‘Çerez Politikası’na bakabilirsiniz.

İsinbizden.net’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Siteye gelen ziyaretçinin ip adresi kayıt altına alınmaktadır.

İsinbizden.net, sitede yer alan her tür kurum ve Üye bilgisi, ilan, haber, makale, sunulan eğitim programı ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Özgeçmişlerini sitede bulunduran Üyeler siteye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.

İsinbizden.net’in Üyelerine karşı iş ve/veya eleman bulmak vb yükümlüğü yoktur. Şirketler ve Üyeler arasındaki her türlü iletişim ve aktiviteden şirket ve Üyeler kendileri sorumludur.

Ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan bağlantılar (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

isinbizden.net üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı isinbizden.net’indir.

İsinbizden.net’te yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve Üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı İsinbizden.net’e bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

İsinbizden.net; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

İsinbizden.net, adayın özgeçmiş bilgilerini, firmanın ilanlarını veya hesabını haber vermeksiniz kısmın veya tamamen bilgi vermeksizin iptal edebilir.

İsinbizden.net, Üye’nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde İsinbizden.net, Üye’nin sistemi işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye’yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. İsinbizden.net, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda İsinbizden.net tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

İşbu Kullanım Şartları Üye’nin, İsinbizden.net’e Üye olarak üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Bu Kullanım Şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Üye, İşbu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için ‘ Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ‘ bölümünü ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.