info@isinbizden.net

444 96 96

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak (“Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimizdendir. Bu anlamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kanundaki tanımı ile “kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Burada vereceğiniz açık rıza yalnızca genel nitelikli kişisel verilerinize(fotoğraf, engellilik durumu ve detaylarına, sağlık durumu) ilişkin olmayıp özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizin bu metinde sözü edilen şekillerde işlenmesine ve aktarılmasına ilişkindir. 

KVKK kapsamında, ırk, etnik köken, felsefi düşünce, siyasi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlık, cinsel hayat, varsa ceza mahkûmiyeti ile ilgili veriler, ayrıca biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Gerekli olması halinde, işlenmeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 • İşitsel Veri : Bizimle paylaşmanız halinde destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz
 • Görsel Veri : Profil resminiz, özgeçmişinizdeki “Fotoğraf” bölümü
 • Sağlık Verisi : Özgeçmişinizde belirtebileceğiniz engellilik durumunuz, engel oranınız, konuyla ilgili detaylar
 • Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verilerininiz

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Bazı işverenler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel verilerinizi isteyebilmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına özgeçmişinizi doldururken özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilecek bölümlerdeki kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı almak üzere bu sekmeyi açtık. Bu sekmeyi doldurmadan önce özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için sizden ayrı bir onay kutucuğunda açık rıza istemekteyiz.

“Verilerimin KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmesine onay veriyorum.” onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki kişisel verilerinizi hem de bu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verilerinizi ve bu metne konu kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

 • Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılmaktadır.
 • Özgeçmişinizin bütün isinbizden.net üyesi işverenler tarafından da görüntülenebilmesini seçerseniz, bu durumda özgeçmişiniz isinbizden.net üyesi müşteriler ile, çalışan arayışlarında yardımcı olmak amacıyla paylaşılmaktadır.
 • Özgeçmişinizin herkes tarafından görüntülenebilmesi seçeneği seçtiğiniz takdirde özgeçmişinize eklediğiniz bütün verilerinizin isinbizden.net üyesi olan ve olmayan kişiler tarafından görüntülenmesine izin vermiş olursunuz. Bu seçeneği seçmek istiyorsanız aleni olmasını istemediğiniz özel nitelikli verilerinizi özgeçmişinizde belirtmemenizi özellikle öneririz.
 • isinbizden.net web sitesi üzerinden çalışan olmak için başvurduğunuzda veya özgeçmişizin aday havuzunda görüntülenmesine onay verdiğinizde,
  1. İstihdamın değerlendirilmesi,
  2. Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
  3. Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması,
  4. Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,
  5. Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
  6. Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı olabilmek amacıyla işleyebiliriz.
 • İsinbizden.net üyesi İşveren’lerin hizmetlerden yararlanabilmek için desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle gerekliyse, İşveren Müşteriler ile paylaşılabilir.
 • Çalışma saatlerimizin dışında size destek verebilmemiz için çalıştığımız çağrı merkezleri ile, desteğe ihtiyaç duyduğunuz konunun özel nitelikli kişisel veri içerebileceğinden dolayı taleplerine destek verebilmesi için paylaşılabilir,
 • Hem bizimle hem de çalıştığımız çağrı merkezleriyle yaptığınız telefon görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamaya dikkat etmenizi öneririz.
 • Platform üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda, başvurunuzu değerlendirme sırasında özgeçmişinizde bulunuyor olması dolayısıyla gerekli olan şekillerde işlenebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabilir.
 • Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.
 • İstihdama yardımcı olma hizmetimizin sağlanması için yurt dışı merkezli işverenlerimizle ve destek aldığımız yurt dışında yerleşik ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz servis sağlayıcılarımız ile paylaşıyoruz.
 • Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri ile paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

isinbizden.net, tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platformdur. Şirket, üyelerinin siteyi aşağıdaki gizlilik koşullarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Şirket, gizlilik koşullarında öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. isinbizden.net, verilen bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir. ŞİRKET işveren değildir, sadece aday ile işveren arasında aracılık yapmaktadır.

Üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri, çalışma bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti, fotoğrafı başta olmak üzere belirttiği bilgileri eleman arayan gerçek veya tüzel kişilerin kullanımına sunmak, ihtiyaç ve beklentileri belirleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Üyelik işlemi sırasında alınan e-posta adresleri; yapılan yenilikleri, haber bültenlerini, kampanyaları duyurabilmek ve üyelerimiz ile iletişimi devam ettirebilmek açısından önem taşımaktadır. Üyelerimiz, bu bilgilendirmelerden yararlanmak istemedikleri takdirde ilgili seçeneği belirleyerek iptal edebilmektedir. 

Üyeler tarafından yayınlanan iş ilanları, iş arama motorları veya genel içerik arama motorları tarafından ulaşılabilir/indekslenebilir. Üyeler, ilgili sistemi sadece eleman arama amacı ile kullanabilir. Eleman arama dışında kullanıldığı tespit edildiğinde, üyelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz. Kimse, bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile ilan, özgeçmiş, başvuru, firma bilgisi veya herhangi bir sayfayı/içeriği toplu halde veya tek tek kaydedemez. Bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile toplu halde veya tek tek kaydedildiği tespit edildiğinde kötüye kullanım olarak değerlendirilir ve üyelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz. Oluşan/oluşabilecek tüm zararlar üye tarafından karşılanır.

ŞİRKET’in seçilen çalışma şekline göre Türkiye İş Kurumu’na belirli dönemlerde rapor verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk kapsamında, üyelerin verdiği açık işler, başvuru sayıları, işe aldığı kişi bilgileri Türkiye İş Kurumu’na işveren SGK numarasıyla birlikte raporlanmaktadır. Üyeler, isinbizden.net üzerinden işe aldığı personelin/iş arayanın detaylı bilgilerini, açık iş bilgilerini, şirket SGK numarasını ŞİRKET’e bildirmekle yükümlüdür. Üyeler bu bilgileri vermediği takdirde, ŞİRKET tarafından herhangi bir tazminat ödemesi veya ücret iadesi yapılmaksızın hesabının kısıtlanmasını, dondurulmasını, kapatılmasını kabul eder.

Üyeler, isinbizden.net aracılığı ile temin ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen ilke, kural ve şartlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Aksi halde ilgili kişinin KVKK çerçevesinde açacağı davalardan veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek idari para cezalarından ŞİRKET sorumlu değildir. KVKK kapsamında yürürlüğe girmiş veya girecek olan, ŞİRKET’in hazırladığı tüm ek protokol, ek sözleşmeleri kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üyeler, ŞİRKET’ten edinmiş olduğu tüm kişisel verileri, satın almış olduğu hizmet süresi dolduktan sonra, tüm dijital veya fiziksel ortamlardan derhal yok etmek zorundadır. Üyelerin Veri Sorumlusu sıfatıyla yaptığı bu yok etme işlemlerini kayıt altına alması ve gerektiğinde ŞİRKET’e sunabilmesi gerekmektedir.

Üyeler, ŞİRKET’ten edinmiş olduğu kişisel verileri sadece işe alım sürecine ilişkin işlemler ile sınırlı olarak işleyecek olup, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birisinin varlığı hariç olmak üzere hiçbir suretle işlediği verileri üçüncü kişilerle paylaşamaz ve yurtdışına aktaramaz. ŞİRKET, üye adına yapacağı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ŞİRKET, iş aramak için isinbizden.net sistemine özgeçmiş bırakmış olanların kişisel verilerinin işlenmesi için gerekli izinleri aldığını, kendisine aktarılan kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza edeceğini ve saklayacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben kanunlarda açıkça öngörülen, ŞİRKET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olan ve yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere resen veya eleman arayanların veya özgeçmiş bırakanların talebi üzerine sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder. ŞİRKET, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. Veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. ŞİRKET ve üyeler birbirleriyle paylaşmış oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt ederler.

ŞİRKET üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır. 

ŞİRKET’te yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan içerik materyalleri ya da fonksiyonalite ŞİRKET izni alınmadan başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine ilişim verilemez.

Üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak ŞİRKET üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır. Üyenin siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği üyenin sorumluluğundadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamaz. Kullanıcı adı ve şifresinin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan ŞİRKET sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyelere aittir. Bu maddeye aykırı hareket verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda ŞİRKET bilgilendirilmelidir. ŞİRKET’in belirlediği güvenlik ve gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan üyelerin, güvenlik ve gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşması halinde ŞİRKET sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde “İLETİŞİM” bölümümüz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

Üyelik sırasında verilen eposta adresi veya telefon numarasının doğrulanması üyenin tercihine bırakılmıştır. Ancak sisteme girişte veya şifre hatırlatma işlemlerinde kullanılan eposta adresinin ve telefon numarasının doğruluğu, güncelliği ve korunması tümüyle üyenin inisiyatifindedir. Doğrulama yapılmayan eposta veya telefon numarasının üçüncü kişilerin eline geçmesi veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğan sorumluluk tümüyle üyeye ait olup ŞİRKET’in böyle bir durumda sorumluluğunun olmadığını üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ŞİRKET’e üye olarak, işbu KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET, Üyelik Koşulları ve Gizlilik Prensipleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.